De gemeentelijke diensten c.q. afdelingen die zich bezighouden met burgerzaken vervullen een sleutelrol in het functioneren van de overheid. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de wijze waarop de processen bij deze diensten worden ingericht en uitgevoerd. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de wetgeving die betrekking heeft op de BRP en waardedocumenten, normenkaders en verantwoordingskaders (bijv. de Kwaliteitsmonitor). Natuurlijk wil je voldoen aan deze eisen, maar dat kost tijd en de werkdruk is vaak al hoog. Daardoor ontbreekt het vaak aan middelen om een kwaliteitszorgsysteem op te zetten en te onderhouden. Het Burgerzaken (BUZ) Framework brengt daar verandering in. Met dit instrument richt je in korte tijd een kwaliteitszorgsysteem in waarmee je, zonder de organisatie hier te zwaar mee te belasten, aantoonbaar aan de kwaliteitseisen voldoet.

BUZ: een kwaliteitszorgsysteem voor burgerzaken

Het BUZ Framework is een direct inzetbare dienst. Het biedt een aantal eenvoudige, effectieve , direct inzetbare hulpmiddelen om een kwaliteitssysteem in te richten en toe te passen. In korte tijd kun je in kaart brengen of de organisatie de gewenste kwaliteit levert. Daarnaast leg je op eenvoudige wijze zowel intern als extern verantwoording af.

Het BUZ Framework omvat:

  • model-procedures en documenten voor alle voor burgerzaken relevante processen.
  • een module om direct steekproefcontroles uit te voeren. Alle controles zijn op basis van de in de kwaliteitsmonitor opgenomen criteria.
  • een module om bijna direct een ‘Plan-Do-Check-Act’ (PDCA)-cyclus uit te voeren.
  • de antwoorden op de vragen in de kwaliteitsmonitor haal je met één druk op de knop uit het systeem.
  • 30 SMART controls. Hierin zijn de eisen uit verschillende wetten en normenkaders (zoals de Wet BRP, de zelfevaluaties BRP, Reisdocumenten en RNI) gebundeld. Dit vormt een praktische vertaling van de theoretisch geformuleerde wetten en normenkaders.

Het BUZ Framework stelt de vragen altijd direct aan de juiste persoon en alleen indien deze informatie niet al voorhanden is. Daardoor worden er geen dubbele of overbodige vragen gesteld en is de administratieve overhead minimaal.

Meer weten over het BUZ Framework?

Bekijk dan de factsheet BUZ of neem contact met ons op. Onze ervaren adviseurs vertellen je graag meer over BUZ en ondersteunen je graag bij de inrichting van jouw kwaliteitszorgsysteem.

Download nu via deze link onze facsheet BUZ