Wie wij zijn

VHIC staat voor Van Heijst Information Consulting. Een familiebedrijf met jarenlange ervaring in het informatiebeheer. Met het vernieuwen van uw informatiemanagement als uitgangspunt. En dat is nooit anders geweest.

Toen Ad van Heijst bijna vijfentwintig jaar geleden de basis legde van VHIC, waren het nog vooral de traditionele archieven die geoptimaliseerd moesten worden. Inmiddels staat de tweede generatie (dochter Tineke van Heijst) aan het roer van het familiebedrijf. In een heel ander decor: informatiebeheer bevindt zich in het hart van de digitale transformatie. Alles draait immers om toegang tot informatie voor de juiste persoon, op het juiste moment en op de juiste plaats. Digitale informatie maakt deze beschikbaarheid mogelijk, maar kent ook risico’s.

Om dit goed te organiseren is kennis over werkprocessen, informatiesystemen en de daarbij behorende infrastructuur van het informatielandschap essentieel. VHIC helpt organisaties om overzicht te krijgen over het informatielandschap van de eigen organisatie. We kijken daarbij ook over de grenzen heen, want moderne organisaties staan met elkaar in verbinding. We bieden inzicht in hoe wet- en regelgeving het informatielandschap verandert en helpen u aan de nieuwe eisen te voldoen. Wat we adviseren, kunnen we ook leren en toepassen: denken, leren en doen. Dit vertaalt zich in onderzoek en advies over informatiebeheer, het uitvoeren van audits, opleidings- en trainingsactiviteiten en uitvoerend werk.

 

Specialisten in ons vakgebied

Onze specialisten zijn graag uw gids op weg daar naartoe. Wat we meebrengen, is een duidelijke visie, richtingsgevoel én veel reiservaring. We willen u graag begeleiden naar de volgende stap in de vernieuwing van uw informatiemanagement. Want dáár geloven we in. Volledige grip komt pas in beeld nadat u volledig digitaal werkt. Digitaal werken is pas haalbaar als u de basis op orde hebt. En die krijgt u alleen op orde als u uw informatiehuishouding hebt geïnventariseerd.

Een vertrouwde omgeving voor ons

Al bijna vijfentwintig jaar zijn we betrokken bij de informatiehuishouding van organisaties als de uwe. Organisaties met de nodige data en complexe stromen. Voor hen is zelfs een kleine verandering al groot. Risicovol enerzijds, impactvol anderzijds. Dat herkent u vast.

Zo veelzijdig als uw landschap

Onze opdrachtgevers betrekken ons bij alle facetten van informatiemanagement – en de ontwikkelingen daarin. Zo kunt u ons ontmoeten als visionairs, die u helpen tot een krachtig beleid te komen. Evengoed zijn wij de specialisten die dossiers bewerken. We zijn de opleider van professionals en de ontdekker van nieuwe routes naar vernieuwing. We ontrafelen complexe processen en brengen de tools die ze beheersbaar maken.

Neem contact op om te ontdekken hoe we u ondersteunen bij uw uitdaging.

MVO-beleid

De wereld een beetje beter maken. Dat vinden wij belangrijk. Zo belangrijk dat we dit hebben vastgelegd in een zelfverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en ons MVO-beleid dat daaraan ten grondslag ligt. Dit betekent dat we in onze beleidskeuzes kijken naar hoe we een bijdrage kunnen leveren aan doorontwikkeling van ons vakgebied én tegelijk kijken naar hoe we dit op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier kunnen doen.

ISO 26000 certificering

In 2013 waren wij de eerste organisatie in onze branche die de zelfverklaring en referentiematrix van ISO 26000 publiceerden. ISO 26000 is een internationale richtlijn die organisaties helpt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en te implementeren. Deze zelfverklaring en referentiematrix zijn gebaseerd op een zelfonderzoek en de beoordeling van deze resultaten is vergeleken met de principes en richtlijnen uit de ISO 26000 norm.

ISO 26000 gaat uit van zeven MVO-principes: accountability, transparantie, ethisch gedrag en respect voor stakeholderbelangen, wet- en regelgeving, internationale gedragsnormen en mensenrechten. Deze principes worden door VHIC als basis gebruikt om als organisatie een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied informatiemanagement en een duurzame samenleving

In de jaarlijks geactualiseerde referentiematrix leest u welke ambities binnen MVO aandacht krijgen.

Krachtig informatiemanagement in een uitdagende omgeving

Wij zijn uw partner tussen vertrekpunt en bestemming

Neem contact met ons op

Als adviseur krijg ik de kans om bij veel verschillende organisaties een kijkje in de keuken te nemen. Die diversiteit daar houd ik wel van

Jurriaan Sloff