Heeft u inzicht in de staat van uw archieven?

Waar bevinden zich de belangrijke stukken en dossiers? Deels in uw archief, maar veel is waarschijnlijk ook te vinden in centrale mappen en mailboxen. En wellicht wordt er gewerkt met schaduwdossiers. De huidige praktijk in beeld brengen is voorwaardelijk voor verbetering. VHIC kan u helpen om een compleet beeld te vormen van uw digitale en papieren documenten en dossiercollecties.

Neem contact op om te ontdekken hoe we elkaar kunnen helpen.