Kennis is nergens zo vluchtig als in de informatiewereld. Professioneel informatiemanagement vraagt om actuele kennis van zaken en een lange termijn ambitie.

Om beter te kunnen worden moet je wel vaststellen wat ‘beter’ precies betekent in uw situatie. Welke ambities bestaan er in uw organisatie voor de middellange en lange termijn en wat betekent dit voor de informatiefunctie? VHIC kan u helpen om verschillende ambities die wellicht leven in uw organisatie samen te voegen tot een breed gedragen toekomstbeeld van de informatiehuishouding.

Neem contact op om te ontdekken hoe we elkaar kunnen helpen.

In contact

Kom in contact

Toe aan een helder beeld van het organisatielandschap en de routes van informatiestromen? Wij helpen u graag