Zaakgericht werken is geen doel op zich. Zaakgericht werken is een middel om gemakkelijker informatie te delen. Voortgang te bewaken. Grip te krijgen op de afhandeling van zaken. Processen efficiënter en effectiever uit te voeren. Een organisatieverandering die alle hoeken en gaten van de organisatie raakt. Van links naar rechts. Van boven naar beneden. Een cultuuromslag, waarbij een goede voorbereiding en voldoende draagvlak essentieel is.

Specialist op het gebied van werkprocessen

VHIC helpt u met de implementatie van zaakgericht werken. Wij zijn dé content specialist op het gebied van werkprocessen. Zo ontwikkelden wij het Model-DSP voor gemeenten, met daarin ruim 900 rijk gemetadateerde werkprocessen of zaaktypen, per werkproces voorzien van bijbehorende documenttypen, statustypen, resultaattypen en besluittypen. Ook hebben wij de werkprocessen voor het hoger onderwijs, waterschappen en woningcorporaties in kaart gebracht in de vorm van een Model-DSP . Met deze kennis creëren we samen een omgeving die aan alle eisen voldoet en werkbaar is in uw organisatie.

Begeleiding op maat

Training, coaching en begeleiding zijn essentieel voor een succesvolle invoering van zaakgericht werken. De implementatie gaat samen met een andere manier van werken voor gebruikers. Een andere manier van werken zorgt vaak voor weerstand. Deze weerstand kan worden weggenomen door eindgebruikers in een vroegtijdig stadium bij het proces te betrekken. Wij bieden u de juiste begeleiding en nazorg aan gericht op het gehele landschap. Altijd afgestemd op de wensen en behoeften van uw organisatie.

Met onze jarenlange ervaring met zowel technische, functionele als organisatorische implementaties helpen wij u graag richting een zaakgerichte organisatie.

In contact