Postbehandeling is steeds belangrijker geworden als startpunt van het zaak- en projectgericht werken: hier wordt immers de basis gelegd voor het toekennen van metagegevens aan de hand waarvan informatie snel en trefzeker is terug te vinden.

Postbehandeling is een proces dat met de nodige zorgvuldigheid uitgevoerd dient te worden door iedereen die bij dit proces betrokken is. Er dienen goede procedures te worden opgesteld, er is bekwaam personeel nodig en goed werkende systemen.
Een van de belangrijkste elementen die bijdraagt aan een goede postbehandeling is dat medewerkers bewust moeten worden van het belang van een snelle en correcte doorgeleiding van een ontvangen poststuk, of dit nu via een postbus, tijdens een gesprek of via de elektronische post wordt ontvangen. Fouten in de afhandeling kunnen ernstige risico’s opleveren.

Bekijk hieronder het opleidingsaanbod van het thema: