STAP-budget

U heeft vast al gehoord van het STAP-budget. Het vergoedingssysteem waarmee Nederlanders van de overheid een vergoeding van € 1000 per jaar kunnen krijgen voor een studie. Vanaf nu kunt u ook voor VHIC opleidingen zo’n STAP-vergoeding aanvragen. Benieuwd of u hiervoor in aanmerking komt? In dit artikel lichten wij toe hoe u een STAP-vergoeding kunt aanvragen.   

Wat is het STAP-budget eigenlijk?

Iedere werkende en werkzoekende kan vanaf 1 maart 2022  € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. De overheid helpt hiermee mensen zich verder te ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Meer kennis helpt bij het behouden van uw baan of bij het vinden van een nieuwe baan. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie: STAP-budget | UWV | Particulieren

Wie komt in aanmerking voor het STAP-budget?

Je kunt een STAP-budget aanvragen als:

  • U inwoner bent van de Europese Unie
  • 18 jaar of ouder bent
  • U in loondienst werkt, ondernemer bent of geen werk hebt
  • U geen andere vergoeding van de overheid ontvangt zoals studiefinanciering, een lerarenbeurs of een tegemoetkoming op de schoolkosten voor meerderjarigen. U kunt het STAP-budget wel combineren met het ’Levenlanglerenkrediet’
  • De opleiding die u kiest minimaal vier weken na het indienen van je aanvraag pas start. En aanvangt maximaal drie maanden na het aflopen van de aanvraagtermijn.
  • Er dit jaar nog geen STAP-budget aan u is toegekend.

Welke opleidingen van VHIC kan ik volgen met het STAP-budget?

U kunt het STAP-budget gebruiken voor bijna alle opleidingen van VHIC. Of u nu een korte cursus wilt volgen, of een leergang. Voorwaarde is dat de opleiding die u wilt volgen is opgenomen in het scholingsregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is bij bijna alle opleidingen van VHIC het geval. Kijk maar eens op:  UWV_STAP – Scholingsregister (stapuwv.nl)

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

U kunt 1 keer per jaar een vergoeding voor een opleiding aanvragen op het STAP-portaal van het UWV. Ieder kalenderjaar heb je 6 aanvraagperiodes van 2 maanden. Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag aan ons uitgekeerd. Wij brengen het bedrag in mindering op uw factuur.

De procedure in een aantal stappen:Pas wanneer uw aanvraag voor het STAP-budget is goedgekeurd maken we uw inschrijving definitief. Wij ontvangen automatisch bericht van het UWV als uw aanvraag is goedgekeurd.

Het goedkeuren van de aanvraag duurt, volgens het UWV, ongeveer 4 weken. Zorg dat er minimaal 4 weken zitten tussen uw aanvraag en de start van de opleiding. Doe uw aanvraag ook niet te vroeg. Uw opleiding moet van start gaan binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin u het STAP-budget aanvraagt. B.v. als u STAP-budget aanvraagt in het tijdvak november – december, moet uw opleiding uiterlijk 31 maart starten.

LET OP:

**Het aanmelden voor STAP-budget kan alleen in een specifieke aanvraagperiode. De volgende aanvraagperiode start op vrijdag 17 maart om 10.00 uur. Het STAP-budget per aanvraagperiode is beperkt, dus wees op tijd. Als u later aanvraagt dan direct de eerste dag om 10.00 uur, riskeert u dat het budget reeds op is.

Data start aanvraagperiodes in 2023

Hieronder een overzicht van de tijdvakken voor aankomend jaar.

U doet uw aanvraag op de eerste dag dat het aanvraagtijdvak start om 10.00 uur.

De uiterlijke startdatum is de dag waarop u uiterlijk met uw opleiding moet zijn gestart.

Aanvraagtijdvak Uiterlijke startdatum
17 maart – 30 april 30 juli 2023
1 mei – 2 juli 30 september 2023
3 juli – 3 september 30 november 2023
4 september – 31 oktober 31 januari 2024
1 november – 31 december 31 maart 2024