Webinar ‘Tijd voor Integriteit’

Dit webinar gaat in op de noodzaak van een systematische en integrale aanpak op het thema integriteit en hoe dit te realiseren. Schrijf u nu in.

Integriteitsmanagement is van ons allemaal. Aandacht voor integriteit draagt bij aan publiek vertrouwen, kwaliteit van de publieke dienstverlenging en motivatie en betrokkenheid van medewerkers.  Toch staat dit belangrijke onderwerp bij veel organisaties nog in de kinderschoenen. Een recente verkenning van het Huis van Klokkenluiders toont aan dat er wel initiatieven worden ontplooid maar dat er samenhang ontbreekt. Met name op de meer procesmatige aspecten van integriteitsmanagement zoals het plannen, coördineren en evalueren en het afleggen van verantwoording schiet het nog te kort. Tijdens het webinar ‘Tijd voor integriteit’ gaan we in op het belang van goed integriteitsmanagement. Ook gaan we in op de risico’s die u als organisatie loopt wanneer u dit niet goed op orde hebt en het belang van de borging in de organisatie. Met ons nieuwe integriteitsmanagementsysteem ENI krijgt u grip en inzicht op ethisch en integer handelen in uw organisatie. U realiseert hiermee een planmatige en samenhangende aanpak.

Het programma

Opening en welkom

‘Tijd voor Integriteit’ – over de noodzaak van een systematische en integrale aanpak op het thema integriteit
door Alain Hoekstra van het Huis voor Klokkenluiders

Op 26 april 2021 is er een brandbrief naar de Tweede Kamer verzonden met daarin de noodkreet dat het nu noodzakelijk is integriteit nu op de agenda te zetten en te werken aan een systematische en integrale aanpak van integriteitsvraagstukken. Jarenlang heeft de duurzame verankering van integriteit onvoldoende op de politieke agenda te staan. Dit staat op gespannen voet met de vraag van burgers om een eerlijke, betrouwbare en integere overheid met meer transparantie en openheid.  Duidelijk is dat de huidige aanpak niet voldoet en dit toont ook de Verkenning – integriteitsmanagement en de integriteitsmanager van het Huis van Klokkenluiders aan. In dit programmaonderdeel wordt ingegaan waarom de huidige aanpak niet voldoet en wat er nodig is voor verbetering in de (nabije) toekomst.

Over de spreker: Alain Hoekstra werkt al twintig jaar aan het bevorderen en borgen van integriteit in overheidsorganisaties. Hij is werkzaam voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en sinds de afgelopen vijf jaar voor het Huis voor Klokkenluiders. Alain combineert kennis en ervaring op het gebied van beleid, praktijk en wetenschap en is als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit.

Verkenning integriteitsmanagement in uw organisatie

Onderzoek laat zien dat er zich een grote versnippering van activiteiten gericht op integriteit voordoet. Echter het voeren van een set aan maatregelen betekent nog niet dat er sprake is van samenhangend en goed geborgd beleid. Met de deelnemers van de webinar gaan we actief verkennen hoe het staat met integriteitsmanagement in de eigen organisatie.

Een geïntegreerde aanpak op integriteitsmanagement loont 

Het is van belang niet alleen de maatregelen in samenhang in te richten maar ook het resultaat van de maatregelen te monitoren. Dat zorgt er ook voor dat bewustwording stijgt en niet bij iedere maatregel weer op nul wordt begonnen. Om dit goed te organiseren kan uw organisatie gebruik maken van het ENI integriteitsmanagementsysteem. Aan het einde van deze presentatie laten wij kort een demo zien van onze oplossing.

Vragen en afsluiting

Graag stellen wij deelnemers in de gelegenheid om vragen te stellen.

Schrijf u nu in voor onze webinar op donderdag 24 juni van 10.00 tot 11.30

Deelname aan de webinar is gratis. Wel is er een beperkt aantal deelnemers (max 25 deelnemers). Reden hiervoor is dat een deel van de sessie interactief is. Wanneer zich meer deelnemers dan het maximale aantal aanmelden zullen we op korte termijn het webinar herhalen.

Meer over het integriteitsmanagementsysteem ENI