VIND InformatieManagement (Model-DSP\i-Navigator) gebruikersdagen

 

800 PIA’s en BIA’s in één dag?

In het najaar (september en oktober) organiseren VHIC en Sdu een reeks bijeenkomsten door het hele land om u bij te praten over de recente ontwikkelingen én uitbreidingen van de i-Navigator, het model-DSP en de aanverwante producten en diensten die deel uit maken van de VIND Informatiemanagement suite. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers informatiebeheer, Informatieveiligheid en aanverwante disciplines.

 

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

VIND Informatiemanagement ondersteuning voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
Sinds 2019 is de BIO van kracht. Een overheidsbreed normenkader om uw informatieveiligheid op orde te krijgen. Het meest complexe en tijdrovende onderdeel van het implementeren van de BIO is het opstellen van een risicoclassificatie van uw informatiehuishouding (processen, registraties en systemen). VIND Informatiemanagement bevat deze classificatie in modelvorm. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgebreid toegelicht hoe deze classificatie tot stand is gekomen en hoe u hem kunt inzetten in uw eigen organisatie.
 

VIND Informatiemanagement naar de cloud
In 2020 wordt de VIND Informatiemanagement tooling (i-Navigator) stapsgewijs naar de cloud gebracht. Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht hoe we dat gaan uitvoeren en wat de consequenties hiervan zijn voor uw organisatie. En verdere ontwikkelingen, zoals de ontwikkelingen rond de AVG, koppelingen met zaak- en documentmanagementsystemen en aansluiting op KIDO en andere kwaliteitsmanagementsystemen op het gebied van informatiebeheer.

Afsluitende borrel
De bijeenkomsten worden afgesloten met een borrel zodat u volop in de gelegenheid bent om met vakgenoten en leden van het VIND Informatiemanagement team van gedachten te wisselen over de besproken onderwerpen.

 

Waar en wanneer kunt u deelnemen?

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in het gehele land.
 


Data, tijden en locaties:

  • 10 oktober in Leeuwarden
  • 17 oktober in Veendam
  • 24 oktober in Amersfoort
  • 29 oktober in Hilversum  (vol)


Alle bijeenkomsten starten om 13.30u en om 16.00u sluiten we af met een borrel en een hapje.

 

Meer weten over Model-DSP?

Heeft u vragen over de VIND InformatieManagement gebruikersdagen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via telefoon: 070 319 41 84 of mail ons.